Телефон за контакт

0876 55 30 99

Работно време

Пон - Нед 08:30 - 20:00

Пишете ни

info@rusestroy.com

Дебелина на плочите при покривни конструкции

Дебелина на плочитеПри ремонт на покривна конструкция когато съсредоточената сила е разположена нецентрично в челото на елемента, на разстояние а натисковите напрежения се разпределят по трапец. Препоръчва се в този случай изследването да се извършва, както при центрично разположен сноп за зона с размери съгласно дадената номенклатура. При ремонт на покривите се приема, че напрежението се разпределя равномерно.

Когато при дебели плочи няколко снопа са разположени един до друг, напречната армировка по дебелината на плочата се определя по същия начин. В тези случаи плочата се разглежда в план и разцепващите усилия се определят в зависимост от отношението b0/b. Трябва да се има пред вид, че в крайните зони разцепващите сили не се уравновесяват помежду си, поради което за тях се препоръчва поставянето на армировка по цялата ширина или по-добре предвиждането на напречна напрягаща армировка.

Когато по челото на гредата се поставят n кабела един върху друг, тогава отношението а1/а се определя лесно. При ремонтите на покриви получената трапецовидната диаграма се разделя на n равни части, при което всяка част има различна височина а1 и различни отношения. Най-големи разцепващи усилия се получават за най-горния слой, тъй като отношението b=ag/ai е най-малко. Оразмерената за тези усилия напречна армировка се поставя по цялата височина при ремонт на покривна конструкция. Често при криволинейни снопове напрягащата сила действа наклонено към челото на гредата. В този случай големината на разцепващата сила се определя по разгледания начин за съставната N.