Телефон за контакт

0876 55 30 99

Работно време

Пон - Нед 08:30 - 20:00

Пишете ни

info@rusestroy.com

ремонт на покрив Русе цени

В архитектурния облик на къщата, който се определя от неговата геометричната форма, покривът има голямо значение. Качеството на изпълнения ремонт на покриви може да облагороди или да нанесе постоянно увреждане на външния вид на сградата. Това се отнася не само за покривните работи, извършени с нарушения, но и с такива с неуместни естетически решения на покрива, предприети още в етапа на проектирането.

Ако имате нужда от качествен ремонт на покриви в Русе на изгодна цена, не се колебайте, а се свържете с нас!

Ремонт на покриви в Русе

Избирайки една или друга форма на покрива, клиентът трябва не само да се ръководи от естетическите идеи за това как трябва да изглежда той, но също така да има в предвид, че покривът от избрания тип ще има определени както положителни, така и отрицателни характеристики от практическа гледна точка, а понякога ще изисква и допълнителни разходи.

Работата по устройството на покрива – да е водоустойчив и неподдаващ се на атмосферни аномалии – се нарича покривна работа (дейност) и се осъществява от специализирани екипи по ремонти на покриви под вещото техническо ръководство над майсторите и работниците. Основните моменти при изпълнение на ремонт на покриви от фирма РусеСтрой е подготовката и полагането на покрива; възстановяване или реставрация на покрива на сградата, изготвяне на пасти и грундове.

Проверка на размерите и точността на ъглите на покривни материали, почистване и нанасяне на покриващи лакове върху покритие от ленено масло, маркиране и оразмеряване на различните елементи на покрива, проверка на парапети, корнизи обхващащи стрехите, водосточни тръби, улуци, закрепване на хидроизолация – много важни производствени процеси за изпълнение на покривните конструкции. За ремонт на покрив в Русе или изработването му се използват специални рула за покриви, цимент, теракот, дърво, метал и други материали, видът им и технологията, на които, зависи от естеството на покривния ремонт, спазването на съществуващите стандарти, наредби и нормативни документи.

Схема на натоварване при покривни ремонти

При ремонт на покриви, довежда до увеличение на усилията от 20 до 30%. Затова по-правилно е изчисляването им като скара. При ремонт на покрив конструктивните елементи от двете групи са кораво съединени в пресечните им точки. За да се опрости изчисляването, най-често се пренебрегва усукването и се приема, че гредите са съединени по-между си с един прът, който обикновено е натоварен на натиск или на опън. С този прът се осигуряват еднаквите премествания на конструктивните елементи в пресечните им точки.

При ремонт на покривна конструкция краищата на гредите са свободно подпрени или са еластично запънати. Обикновено конструктивните елементи – гредите, са съединени помежду си с тънка и еластична плоча, чието съпротивление се пренебрегва. Приема се, че натоварването от тази плоча се предава на гредите по закона на трапеците (триъгълниците). При ремонт на покривна конструкция по-нататъшното изчисляване трапецовидното или триъгълното натоварване се разпределя по дължината на гредите равномерно, без да се изменя тяхната сумарна големина.

Това опростяване на схемата на натоварване от плочата или води до практически пренебрежими грешки. При ремонт на покривна конструкция усилията и скарите могат да се определят по-различни методи. Един от тези методи е статистически неопределими величини се избират основните усилия в мисления прът, който съединява гредите от двете групи. Приемаме осовото усилие за положително, когато в съединяващия прът се появяват натискови напрежения. Под действието на това усилие в гредите от първа група се появяват отрицателни огъващи моменти, а в втората група – положителни. Основната система следователно в зависимост от начина на подпирането се състои от ставно или запънато подпрени греди.

Фирма РусеСтрой предлага най-качествения ремонт на покриви в Русе, при това на най-добрите цени!