Телефон за контакт

0876 55 30 99

Работно време

Пон - Нед 08:30 - 20:00

Пишете ни

info@rusestroy.com

Бетон при ремонт на покрив

покриви и бетонПри ремонт на покрив, се употребява бетон марка 300-400. При стойките с двойно Т-сечение се изисква разход на бетон от 30 до 40% по-малко, отколкото при стойките с правоъгълно напречно сечение. Когато натоварването на нецентричният натиск е с малък ексцентрицитет, за предпочитане са стойки с правоъгълно напречно сечение. При ремонтирането с по-голям  ексцентрицитет по-икономично е приложението на стойки с двойно Т-сечение, при което по-добре се използва материалът и се намалява теглото. Армировката на стойките може да бъде връзвана от отделни пръти или във вид на заварен скелет.

Надлъжната армировка се изпълнява от обла стомана или от стомана с периодичен профил от ф 12 до ф 40. Необходимо е вече валцованата стомана с периодичен профил да намери широко приложение у нас вместо облата стомана. Най-широко разпространената форма на фундаментите при ремонт на покриви е чашковидната форма, която е най-удобна за запъване на стойките. У нас по-голямо приложение намират монолитните чашковидни фундаменти, докато в други страни широко се използват готовите чашковидни фундаменти.

Дълбочината на запъването на стойките във фундамента и дебелината на стените на чашата, трябва да се определя в зависимост от величината на ексцентрицитета на нормалната сила. При наличност на вертикални армировъчни пръти в чашата, те трябва да се вземат под внимание при монтажа. Дълбочината на запъването не трябва да бъде по-малка от 25 пъти диаметъра на надлъжната армировка при Б 150 и 20 ф при Б 200. Някои проектантски организации приемат дълбочина на чашката 8% от височината на стойката.