Строителни техники при ремонт на покриви

admin

При ремонт на покривни конструкции се използва строителна техника, нужна за извършването му. Строителната техника в миналото се характеризираше с обстоятелството, че основната производствена сила е била силата на човека и животните.